Mikołajki w "Paulince" 2016

6 grudnia jest od wielu lat dniem, w którym Rycerze ATH podtrzymują mikołajkową tradycję. W tym roku również przybyliśmy wraz z Gwiazdorem do podopiecznych Integracyjnego Domu Dziecka „Paulinka”. Słowem wstępu Komandor Klubu xMaciej Jasiński, powitał Wszystkich przybyłych i złożył najserdeczniejsze życzenia zebranym. Następnie strudzony długą drogą Mikołaj zasiadł w należnym mu miejscu i wysłuchał wierszy i piosenek zaprezentowanych przez dziewczęta a w zamian obdarował je słodkościami, które przywiózł ze sobą. Po wręczeniu paczek, wspólnie zaśpiewaliśmy kilka kolęd, gdyż jest to już czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. To okres szczególny bo rodzący się Chrystus niesie nadzieje ludziom i przypomina nam jak ważna jest wiara, nadzieja i miłość drugiego człowieka. W tym miejscu warto podkreślić jest fakt, że słodkości jakie ATH przywiozło tego dnia do „Paulinki” organizował Brat Jacek Kuczkowski, a Brat Roman Deskiewicz był najhojniejszym darczyńcą. Na zakończenie wizyty oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia, po którym Mikołaj popędził dalej spełniać swoje obowiązki, gdyż tego dnia mnóstwo milusińskich oczekiwało na Jego przybycie. Ponieżej prezentujemy relację foto i video z mikołajkowej wizyty w domu dziecka.

 

{youtube}_7CKKoC8yF0{/youtube}

Starsze Artykuły...

Video ATH